Deze pagina is voor het laatst aangepast op  19 mei 2018.

Ik ben er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Ik ben dat ook verplicht door de Algemene Verordening   Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Nestmetspiegelei.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens worden door Nestmetspiegelei.nl verwerkt:

Nestmetspiegelei.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nestmetspiegelei.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website verstrekt.

Nestmetspiegelei.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Nestmetspiegelei.nl uw gegevens nodig heeft:

Nestmetspiegelei.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u per email te kunnen benaderen.
Daarnaast gebruikt Nestmetspiegelei.nl uw persoonsgegevens in het kader van de koop en levering van boeken aan u.

Hoe lang Nestmetspiegelei.nl uw gegevens bewaart:

Nestmetspiegelei.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maximaal 1 jaar.

Delen met anderen:

Nestmetspiegelei.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden , behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek:

Op de website van Nestmetspiegelei.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Nestmetspiegelei.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:  info@nestmetspiegelei.nl

Nestmetspiegelei.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Nestmetspiegelei.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nestmetspiegelei.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Strato.

Websites van anderen:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpt Nestmetspiegelei.nl u verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact:

U kunt ons bereiken via de pagina  Contact met Anneke