Nest met spiegeleiMijn naam is Anneke Doornbos, ik ben 58 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Groningen, maar ik woon al 19  jaar in Wierden.

Ik heb ongeveer 10 jaar als leerkracht speciaal onderwijs gewerkt in Almelo. Daarna ben ik overgestapt naar de zorg. Sinds mijn boek is uitgekomen in 2017 geef ik graag lezingen.

Mijn beide kinderen zijn kort na elkaar geboren en hebben nu de leeftijd van 29 en 28 jaar. Mijn dochter kwam als eerste kind in ons gezin. Zij werd te vroeg geboren en bleek een ontwikkelingsachterstand en een groeiprobleem te hebben. Later kwamen we te weten dat ze een autistische aandoening heeft.

Onze zoon heeft een lichamelijke beperking. Beiden hebben veel meegemaakt, maar ze hebben zich ontplooid tot prachtige, volwassen jongelui. Zij wonen zelfstandig. Mijn zoon studeert en woont in Enschede. Mijn dochter werkt in Almelo. Ze woont begeleid in Vriezenveen. Nu onze kinderen uit huis zijn, is er voor mij een nieuwe fase aangebroken.

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan zingen in het concertkoor Sursum Corda, schilderen, tuinieren, wandelen, zwerfvuil rapen, fietsen, zwemmen, schrijven (bijvoorbeeld in de Schik en blogs), lezen en als ervaringsdeskundige bij MEE.

Daarnaast ben ik samen met anderen bezig met het opzetten van een wooninitiatief voor ouderen.

Samen met zorginstellingen bereiden we een grote bijeenkomst over autisme voor in Wierden en hopen daaruit voortvloeiend een lotgenoten contact op te zetten.

Ook beleef ik natuurlijk veel plezier met het bijwonen van bijeenkomsten, waarin ik verhalen uit mijn boek voorlees en/of mijn ervaringen deel.